APLIKACJA

RAW Komunikator

certificate
certificate text
Szyfrowany komunikator dostępny na komputery i smartfony

Dzięki RAW Komunikator zyskujesz

Telefon
Wykrywanie włamań
Wykrywanie włamań. Automatyczna blokada komunikatora
Kontrola nad poufnością danych
Komunikacja za pośrednictwem własnego serwera. Kontrola nad poufnością danych
Szyfrowane dane
Szyfrowana wymiana korespondencji m.in.: rozmowy głosowe, wiadomości tekstowe, chaty, dokumenty
Wewnętrzna książka adresowa
Wewnętrzna książka adresowa wyłącznie do dyspozycji użytkownika RAW komunikatora

Pobierz RAW Komunikator

RAW Komunikator dostępny na platformy

Podstawowa funkcjonalność

Bezpieczny Komunikator oferuje najbardziej pożądane funkcjonalności, dbając tym samym, aby każdy z kanałów komunikacji był bezpieczny.

telefoncień telefonucień telefonu
Rozmowy głosowe
Wiadomości prywatne oraz grupowe
Prywatna książka adresowa
Udostępnianie lokalizacji na żądanie
Wiadomości głosowe

Technologia szyfrowania

Szyfrowanie komunikacji end-to-end jest wykorzystywane w komunikacji między dwoma wewnętrznymi aplikacjami. Serwer działa jako proxy dla wiadomości wysyłanych przez ten bezpieczny kanał komunikacyjny. "Zaszyfrowane end-to-end" oznacza, że nikt inny niż zamierzony odbiorca nie może odszyfrować wysłanej wiadomości – ani serwer, ani żadna inna osoba, która może przechwycić go podczas transmisji.

diagramdiagrampaski
Rozproszony klucz szyfrujący
Dane lokalne są chronione i szyfrowane przez rozproszony klucz szyfrujący.
Bezpieczny kanał
Dwa urządzenia zestawiają jeden bezpieczny kanał o innych kluczach dla każdej sesji komunikacyjnej.
Zaufane komponenty szyfrowania
Rdzeń kryptograficzny i protokoły szyfrowania są oparte na X25519, XSalsa20, ChaCha20 i Ed25519.
Double ratchet
Część rdzenia kryptograficznego zapewniająca szyfrowanie end-to-end.
Bezpieczeństwo warstwy transportowej
Cały ruch między serwerem, aklientem jest zabezpieczony przez TLS. Zapewniona jest weryfikacja tożsamości serwera.
Weryfikacja komunikacji
Cała komunikacja jest zapewniana przez wzajemny mechanizm weryfikacji między serwerem, a klientem.
Bezpieczny dispatcher wiadomości
Serwer umożliwia wysyłanie i konfigurację kanału tylko między potwierdzonymi użądzeniami (kontaktami).
  • Pełna kontrola nad całością infrastruktury on-prem.
  • Pełne szyfrowanie E2E.
  • Brak treści po stronie serwera (data at rest).
  • RASP (Runtime application self – protection).
  • Obfuskacja kodu aplikacji.
  • Atestacja.
  • Rozproszone zarządzanie prywatnym kluczem sesyjnym.
  • Klucz nigdy nie jest przechowywany w pamięci trwałej.
  • Klucz w pamięci RAM tylko w momencie budowania kryptogramu.

Kontakt