4 lipca 2019 r. RAW Sp. z o.o. podpisała umowę z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju na realizację projektu badawczo – rozwojowego pt. „Opracowanie zaawansowanego technologicznie Smartphon-u o podwyższonym systemie bezpieczeństwa (RAW Secure Phone) - Program Operacyjny Inteligentny Rozwój.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inteligentny Rozwój. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Szybka Ścieżka.

Wartość projektu: 6 230 051,25 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 4 658 804,25 PLN

Głównym celem projektu było przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych, w rezultacie których wytworzona została innowacja produktowa na skalę międzynarodową, w postaci zaawansowanego technologicznie Smartphon-a o podwyższonym standardzie cyberbezpieczeństwa (RAW Secure Phone).

Szybka ścieżka została zrealizowana i zakończona w dniu: 29.04.2022 r.

logotypy