W ramach opracowywanego rozwiązańia powstaną trzy innowacyjne moduły:

  • Moduł modyfikacji - zapewniający bezpieczeństwo systemu operacyjnego Android wraz z mechanizmem modyfikacji systemu operacyjnego (OTA)
  • Moduł mechanizmów weryfikacji, instalacji oraz aktualizacji aplikacji na telefonie (repozytorium aplikacji)
  • Moduł konsoli cyber-obrony z mechanizmami blockchain.

Produkt adresowany będzie dla firm prywatnych, przedsiębiorstw z sektora publicznego, polityków i biznesmanów.

Projektowane rozwiązańie nie posiada bezpośredniej konkurencji - brak jest rozwiązań o podobnym poziomie bezpieczeństwa i funkcjonalności, a sam rezultat projektu będzie stanowił odpowiedź na zdiagnozowane, dotychczas nierozwiązańe problemy konsumentów.

Cel zostanie osiągnięty poprzez realizację badań przemysłowych oraz prac rozwojowych, gdzie zostaną przeprowadzone testy skuteczności i bezpieczeństwa systemu w warunkach rzeczywistych.

Wyniki realizacji projektu zostaną wdrożone przez Beneficjenta w okresie 3 lat od zakończenia prac badawczych poprzez wdrożenie rezultatów prac we własnej działalności gospodarczej.

Wartość projektu: 6 230 051,25 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 4 658 804,25 PLN

logotypy