4 lipca 2019 r. RAW Sp. z o.o. podpisała umowę z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju na realizację projektu badawczo – rozwojowego pt. „Opracowanie zaawansowanego technologicznie Smartphon-u o podwyższonym systemie bezpieczeństwa (RAW Secure Phone) - Program Operacyjny Inteligentny Rozwój.

Głównym celem projektu będzie przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych, w rezultacie których wytworzona zostanie innowacja produktowa na skalę międzynarodową, w postaci zaawansowanego technologicznie Smartphon-a o podwyższonym standardzie cyberbezpieczeństwa (RAW Secure Phone).

Opracowane rozwiązanie, wykorzystujące nowoczesne rozwiązania technologiczne i informatyczne w tym algorytmy ukierunkowane na zwiększenie bezpieczeństwa i skuteczność́ działania systemu – przede wszystkim skuteczności odporności na ataki typu phishing, APT, malware. Ponadto oferowany produkt będzie posiadał dedykowany komunikator o podwyższonym systemie szyfrowania, szyfrowaną zawartosć całego telefonu, własny ekosystem serwerowy, a także izolację danych pomiędzy poszczególnymi aplikacjami.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inteligentny Rozwój. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Szybka Ścieżka.

logotypy